Partners

Carina is constant bezig haarzelf en anderen te ontwikkelen. Dit is de rede dat zij samenwerking zoekt met partners die hun specifieke expertise inzetten voor de cliënten van Bureau Benninga.

Bob de Groot

Expert op het snijvlak van mensen en organisaties

Bob de Groot is met zijn kennis en jarenlange ervaring een onmisbare en logische aanvulling het wat Carina Benninga te bieden heeft.

Na studies op het gebied van sociale wetenschappen en bedrijfswetenschappen in Groningen, Utrecht en Tilburg lag het voor de hand dat de loopbaan van Bob de Groot zich zou afspelen op het snijvlak van mensen en organisaties. Ruim 35 jaar was hij daarin werkzaam. Zijn eerste functies waren die binnen de HRM, Management Development en Talentmanagement. Daarna stapte hij over naar de consulting sector en werkte hij twintig jaar als specialist op het gebied van Recruitment en Executive Search. Gedurende zijn loopbaan was hij werkzaam bij onder meer KLM, KPMG, Ebbinge & Company en Amrop Executive Search.
Naast zijn dagelijkse werk was Bob de Groot actief als docent aan de RUG/Academische Opleidingen Groningen en TSM Business School Twente. Hij is auteur van twee boeken en tientallen artikelen over leiderschap en managementontwikkeling, arbeidsmarktontwikkelingen, HRM strategie, loopbanen, personal branding en executive search. De Groot was meer dan tien jaar redacteur van het Tijdschrift voor Talent- en Managementontwikkeling. Bij Van Ede & Partners verzorgt hij sollicitatietrainingen.

Binnen Bureau Benninga begeleidt Bob de Groot cliënten in het vinden van nieuwe levensvervullingen. Immers, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hoeft niet het einde van het werkzame leven te betekenen. Hierin richt hij zich op coaching en advisering van cliënten (veelal senior professionals en executives) vanuit een specifieke invalshoek van loopbaankeuzes en professionele ontwikkeling. Terugkerende thema’s zijn de huidige arbeidsmarkt en eigen concurrentiepositie, personal branding, uniciteit en persoonlijke- en professionele signatuur. Maar ook de waarde-creatie binnen een specifieke organisatiecontext en de professionele ontwikkeling als manager of specialist. Door zijn jarenlange ervaring als headhunter voor de top van de arbeidsmarkt is Bob de Groot bekend met zowel het (internationale) bedrijfsleven als ook het not-for-profit domein zoals maatschappelijke organisaties, NGO’s en goede doelen.

Bob de Groot is ook goed bekend met de markt voor commissariaat en toezicht.

“It Takes Three to Tango” Een succesvolle loopbaan heeft 3 bouwstenen als fundament: Kunnen, Willen en Mogen. ‘Kunnen’ heeft te maken met talent en de waarde van specifieke expertise en ervaring. ‘Willen’ heeft te maken met drijfveren, ambitie en motivatie en met zelfbeeld. ‘Mogen’ heeft te maken met het herkennen en creëren van kansen, acceptatie van positie en persoon en de juiste organisatorische context.